Klinik for Osteopati

Mine Tanker

Ethvert menneske er unikt i sig selv – alligevel er der en række fælles træk for vi mennesker.

Kommunikationssystem

Nervesystemet og kredsløbet er koppens kontrol- og kommunikationssystem.

Det registrerer forandringer ved hjælp af sanseorganer, og det bestemmer, hvordan organismen skal reagere på dem. Nervesystemet og kredsløbet er de vigtigste systemer i hele kroppen, de kontrollerer og regulerer alle kropsfunktioner.
Anatomisk og fysiologisk set fungerer de forskellige dele af kroppen korrekt, såfremt nerveinformationerne og blodgennemstrømningen er optimal.

For at disse to systemer kan fungere godt, kræver det, at alle kroppens dele har deres egen normale bevægelighed i behold. Det være sig såvel led, muskler, bindevæv som organer, knogler og kraniet.

Dysfunktion/uligevægt

En hvilken som helst nedsat bevægelighed/smidighed medfører en dysfunktion/uligevægt, og har en dårlig indflydelse på nerve- og kredsløbssystemet på dette sted. Dette påvirker livskvaliteten og giver symptomer som smerter, utilpashed, svaghed og træthed afhængig af, hvor dysfunktionerne sidder.

Det er nødvendigt at se på helheden af kroppen!

Smerter

Smerter fra organer kan somme tider opleves som om de kommer fra andre dele af kroppen, ligeledes kan smerter i en hofte evt. blive opretholdt af et kæbeproblem.

Smerten er ofte det generende symptom, et menneske ønsker behandling for. Smerten ER en vigtig brik at undersøge og behandle, så den letter, men årsagen til symptomet grundet resten af kroppens funktion eller mangel på samme, er også en mindst ligeså vigtig brik.

Fysisk, kemisk og emotionelt stress skaber dysfunktioner.

Jo længere tid dysfunktionen har eksisteret jo mere kronisk kan symptomerne blive.

Det er derfor vigtigt, at man får lov til at fortælle sin historie, idet et akut opstået problem kan hænge sammen med tidligere skader, som kroppen har kompenseret for i længere tid.

Når det gælder børn

Er dit barn i balance?

Har barnet en robusthed, nysgerrighed, og glæde? Samt evnen til at holde fokus, støttet af sin krop med velfungerende muskler, organer og et velreguleret nervesystem og god ernæringstilstand? I min praksis møder jeg såvel familier og ældre, der kommer for at vedligeholde deres kropsfunktion, som babyer og personer i alle aldre med problemer/ubalancer af forskellig art.

Det er disse, jeg prøver at ændre, så kroppens egne selvhealings mekanismer kan træde i kraft, som en naturlig følge af behandlingen, således at personen er bedre udrustet til dagligdagens udfordringer.

Vigtige nøgleord i mit arbejde med mennesker er at søge at øge

  • Balance
  • Energi
  • Velvære
  • Sundhed


Målet

  • Selvhjulpen
  • Stærk
  • Velvære